BOSSINF-STB

Indberetning vedrørende støttet boligbyggeri

Velkommen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens indberetningssystem til bygherrer.

Virksomheds- eller medarbejdersignatur fra danID er krævet

Bemærk at en virksomheds- eller medarbejdersignatur er krævet, for at benytte dette system. Den kan bestilles hos danID.dk.

Der skal anvendes en signatur for hvert CVR-nummer, der er knyttet til en sag i BOSSINF-STB.

Vejledninger som PDF-filer

Den gratis Adobe Reader kan anvendes til at vise PDF-filer.

Spørgsmål?

I tilfælde af spørgsmål til systemet, er der kontaktoplysninger på KMD's Kundenets sider om BOSSINF.

Log på systemet